SPW de Krokodiel

Doordat we op meerdere locaties speelpleinwerking voorzien, werken we met voorinschrijvingen. Alle kinderen die naar de speelpleinwerking komen moeten zich op voorhand registreren en inschrijven. De betaling gebeurt achteraf en wordt gefactureerd.

Krokusvakantie 2021

Tijdens de krokusvakantie is de speelpleinwerking open van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari. De inschrijvingen starten op 2 februari 2021 om 17.00 u. 

Eenmaal je bent ingeschreven, kan je niet meer annuleren. Indien er geannuleerd moet worden door onvoorziene omstandigheden, kan de jeugddienst gecontacteerd worden. 

Inschrijven

Schrijf je kind in via inschrijvingen.middelkerke.be 

Locaties

 • GS De Zandloper in Middelkerke;
 • GS De Bonte Pier in Leffinge;
 • GS De Duinpieper in Westende;
 • Ter Zelte in Slijpe.

Openingsuren 

09.00u. tot 16.45u. 

Voor- en na-opvang

Vanaf 06.30u. tot 19.30u. 

 • op dezelfde locatie als de speelpleinwerking en zal gebeuren door de animatoren;
 • inschrijven op voorhand is hiervoor niet nodig. 

Leeftijdscategorie 

Geboortejaar 2009 tot 2016.

Aantal kinderen

Door de gewijzigde coronamaatregelen mogen per locatie slechts 25 kinderen opgevangen worden. 

Weekprijs 

€ 30. Er dient ingeschreven te worden voor de volledige week. 

Inbegrepen:

 • de begeleiding van de animatoren;
 • gebruik van materiaal;
 • de activiteiten;
 • vers fruit;
 • een warme maaltijd.

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

 • opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;

- dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
- dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Mutualiteit 

Ben je aangesloten bij een mutualiteit? Dan kan je genieten van een terugbetaling voor elke dag dat je kind deelneemt aan de speelpleinwerking. Het bedrag is afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Na de betreffende vakantie stuur je het aanvraagformulier door naar jeugddienst@middelkerke.be of geef je dit af op de jeugddienst. 

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Deze attesten worden via mail of per post naar de ouders verstuurd in de loop van de maand maart. Op het attest worden de effectief betaalde bijdragen vermeld.  

Huishoudelijk reglement

Bekijk het huishoudelijk reglement

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke