SPW de Krokodiel

Doordat we op meerdere locaties speelpleinwerking voorzien, werken we met voorinschrijvingen. Alle kinderen die naar de speelpleinwerking komen moeten zich op voorhand registreren en inschrijven. De betaling gebeurt achteraf en wordt gefactureerd.

Paasvakantie 2021

Tijdens de paasvakantie is er speelpleinwerking voorzien van dinsdag 06 april tot en met vrijdag 16 april. De inschrijvingen starten op dinsdag 23 maart 2021 om 17u. Eenmaal je bent ingeschreven, kan je niet meer annuleren. Indien er geannuleerd moet worden door onvoorziene omstandigheden, kan de jeugddienst gecontacteerd worden. 

Ouders die moeilijkheden ondervinden om zich te registreren of in te schrijven, kunnen op dinsdag 23 maart tussen 17u. en 19u. terecht op de jeugddienst.

Adres: Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke. Gelegen tussen het welzijnshuis en woonzorgcentrum De Ril. 

Leeftijdscategorie 

Geboortejaren 2006 tot 2009.

Inschrijven

Schrijf je kind in via https://inschrijvingen.middelkerke.be 

Locaties

 • GS De Zandloper, Onderwijsstraat te Middelkerke;
 • GS De Bonte Pier, Ieperleedstraat te Leffinge;
 • GS De Duinpieper, Henri Jasparlaan te Westende;
 • GS 't Slijpertje, Odiel Spruyttestraat te Slijpe.

Openingsuren 

09.00u. tot 16.45u. 

Voor- en na-opvang

Vanaf 06.30u. en tot 19.30u. 

 • vindt plaats op dezelfde locatie als de speelpleinwerking en zal gebeuren door de animatoren;
 • hiervoor worden de tarieven van het IBO gehanteerd, nl: 0.86 cent per begonnen half uur;
 • je hoeft hiervoor niet op voorhand in te schrijven. 

Aantal kinderen

Door de huidige coronamaatregelen kunnen we per locatie slechts 25 kinderen opvangen.  

Let op: dit is een aanbeveling van Bataljong. Van zodra wij verdere richtlijnen ontvangen inzake het jeugdwerk, wordt dit hier gecommuniceerd. 

Weekprijs 

€ 24 (week 1) €30 (week 2). Er dient ingeschreven te worden voor de volledige week. 

Inbegrepen:

 • de begeleiding van de animatoren;
 • gebruik van materiaal;
 • de activiteiten;
 • vers fruit;
 • een warme maaltijd.

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

 • opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;

- dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
- dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Mutualiteit 

Ben je aangesloten bij een mutualiteit? Dan kan je genieten van een terugbetaling voor elke dag dat je kind deelneemt aan de speelpleinwerking. Het bedrag is afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Na de betreffende vakantie stuur je het aanvraagformulier door naar jeugddienst@middelkerke.be of geef je dit af op de jeugddienst. 

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Deze attesten worden via mail of per post naar de ouders verstuurd in de loop van de maand maart. Op het attest worden de effectief betaalde bijdragen vermeld.  

Huishoudelijk reglement

Bekijk het huishoudelijk reglement

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke