Speelpleinwerking De Krokodiel

Wat?

Tijdens elke vakantie bieden wij speelpleinwerking aan op 2 locaties. Hier dien je op voorhand voor te registreren en in te schrijven. 

Krokusvakantie 2022

Tijdens de krokusvakantie is er speelpleinwerking voorzien van maandag 28 februari 2022 tot en met vrijdag 04 maart 2022.

Locaties

 • GS De Bonte Pier, Ieperleedstraat te Leffinge
 • Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat te Middelkerke

Opgelet!!

Kinderen die normaal gezien naar de speelpleinwerking in Westende gaan, dienen zich in te schrijven in zaal De Stille Meers in Middelkerke. Er wordt busvervoer voorzien van De Bethelkerk in Lombardsijde en GS De Duinpieper in Westende naar zaal De Stille Meers in Middelkerke en terug.

Vertrek- en aankomsttijd:

Lombardsijde

 • Bus vertrekt 's morgens om 08.20 u.  
 • Bus komt 's avonds aan om 17.00 u. 

Westende 

 • Bus vertrekt 's morgens om 08.30 u.
 • Bus komt 's avonds aan om 16.50 u. 

Net zoals anders is er 's morgens vanaf 06.30 u. en 's avonds tot 19.30 u. opvang voorzien in het IBO van Leffinge, Westende en Middelkerke. Indien je in Westende woont, kan je de keuze maken om je kind zelf naar De Stille Meers te brengen of gebruik te maken van de bus. 

Leeftijdscategorie 

Geboortejaren: 2010 tot 2017.

Kinderen met geboortejaar 2018 of jonger kunnen de hele dag terecht in het IBO (06.30 u. - 19.30 u.)

Openingsuren 

09.00 u. tot 16.45 u. 

Om 08.45 u. gaan de deuren open, om 09.00 u. stipt begint de speelpleinwerking. 

Voor- en na-opvang

Voor- en/of na-opvang nodig? Je kan terecht in het dichtstbijzijnde IBO vanaf 06.30 u. en tot 19.30 u. 

 • Locaties: Westende, Leffinge en Middelkerke
 • Tarieven volgens het IBO (0.86 cent per begonnen half uur)
 • Nog nooit naar het IBO geweest? Registreer je op voorhand via de IBO overeenkomst
 • Meer info via ibo@middelkerke.be 

Inschrijven

Schrijf je kind in via deze link

De inschrijvingen starten op donderdag 10 februari 2022 om 17.00 u. en lopen tot donderdag 24 februari 2022 om 18.00 u. Tot dan kunnen ouders zelf inschrijven en annuleren.

Na de deadline is annuleren niet meer mogelijk zonder doktersbriefje en worden de gereserveerde dagen niet meer terug betaald. Indien men annuleert met een doktersbriefje, moet deze binnen de 7 dagen afgegeven worden op de jeugddienst of gemaild worden naar de jeugddienst. Indien er nog openstaande rekeningen zijn, kunnen ouders niet inschrijven voor de betreffende vakantie en dienen bijgevolg eerst hun rekening te vereffenen.

Hulp nodig bij je inschrijving? Op donderdag 10 februari 2022 tussen 17.00 u. en 19.00 u. kunnen ouders terecht op de jeugddienst.  Adres: Sluisvaartstraat 17, 8430 Middelkerke.

Aantal kinderen

 • Middelkerke: 60
 • Leffinge: 40

Dagprijs 

€ 6 per dag

Inbegrepen

 • De begeleiding van de animatoren;
 • Gebruik van materiaal;
 • De activiteiten;
 • Vers fruit;
 • Een warme maaltijd.

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

 • opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;
 • dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
 • dat het gezin in budgetbeheer/budgetbeheer gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Mutualiteit 

Ben je aangesloten bij een mutualiteit? Dan kan je genieten van een terugbetaling voor elke dag dat je kind deelneemt aan de speelpleinwerking. Het bedrag is afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Na de betreffende vakantie stuur je het aanvraagformulier door naar jeugddienst@middelkerke.be of geef je dit af op de jeugddienst. 

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Deze attesten worden via mail of per post naar de ouders verstuurd in de loop van de maand maart. Op het attest worden de effectief betaalde bijdragen vermeld.  

Meer info? 

Vragen over de speelpleinwerking? Neem contact op met Jeffrey: 

Huishoudelijk reglement

Bekijk het huishoudelijk reglement

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke