SPW de Krokodiel

Wat?

Tijdens elke schoolvakantie wordt speelpleinwerking georganiseerd op 2 locaties. Gebrevetteerde animatoren staan in voor de begeleiding van de kinderen, waarbij de nadruk ligt op echt "spelen".

Openingsuren 

09.00 u. tot 16.45 u. 

Om 08.45 u. gaan de deuren open, om 09.00 u. stipt begint de speelpleinwerking. 

Busvervoer

Er wordt dagelijks busvervoer voorzien van Lombardsijde en Westende naar Middelkerke en terug. Indien je hier gebruik van wil maken, zorg dan dat je tijdig aanwezig bent. De bus vertrek 's morgens stipt en ook 's avonds vragen we om op het afgesproken uur aan de afstapplaats te staan. 

Lombardsijde (Bethelkerk)

 • Bus vertrekt 's morgens om 08.20 u.  
 • Bus komt 's avonds aan om 17.00 u. 

Westende (Duinpieper)

 • Bus vertrekt 's morgens om 08.30 u.
 • Bus komt 's avonds aan om 16.50 u. 

Indien je in Westende of Lombardsijde woont, kan je de keuze maken om je kind zelf naar De Stille Meers te brengen of gebruik te maken van de bus. 

Voor- en na-opvang

 • Locaties: IBO Westende, IBO Leffinge en IBO Middelkerke
 • Uren: 06.30 u. - 08.45 u. en 16.45 u. - 19.30 u. 
 • Tarieven volgens het IBO (0.94 cent per begonnen half uur)
 • Nog nooit naar het IBO geweest? Registreer je op voorhand via de IBO overeenkomst
 • Meer info via ibo@middelkerke.be 

Dagprijs 

€ 7 per dag

Inbegrepen

 • De begeleiding van de animatoren
 • Gebruik van materiaal
 • Activiteiten
 • Dagelijks busvervoer vanuit Westende/Lombardsijde
 • Vers fruit
 • Een warme maaltijd

Sociaal tarief 

Een sociaal tarief wordt toegekend voor:

 • opvang van een kind dat gerechtigd is op de voorkeurregeling in de ziekteverzekering;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van toelating tot collectieve schuldenregeling voor personen zonder budgetbeheer gekoppeld aan de collectieve schuldenregeling;
 • opvang van een kind waarvan de ouders een attest voorleggen van het OCMW;
 • dat ze leefloon genieten maar nog niet in aanmerking komen voor OMNIO-statuut;
 • dat het gezin in budgetbeheer/budgetbegeleiding gekoppeld aan een collectieve schuldenregeling is.

Dit sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage en dient door de ouder zelf aangevraagd te worden aan de jeugddienst. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Mutualiteit 

Ben je aangesloten bij een mutualiteit? Dan kan je genieten van een terugbetaling voor elke dag dat je kind deelneemt aan de speelpleinwerking. Het bedrag is afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten. Na de betreffende vakantie stuur je het aanvraagformulier door naar jeugddienst@middelkerke.be of geef je dit af op de jeugddienst. 

Fiscale attesten

De gemeentelijke jeugddienst levert fiscale attesten voor kinderen tot 14 jaar die hebben deelgenomen aan de speelplein- of tienerwerking. Voortaan worden de attesten automatisch opgenomen in de belastingaangifte. 

LET OP: hiervoor moet het rijksregisternummer van het kind en van de ouder ingevuld worden in het inschrijfprogramma. 

Speelpleinwerking SpeleWest

Heeft je kind nood aan extra zorgen? Dan kan je terecht bij speelpleinwerking SpeleWest

Meer info? 

Vragen over de speelpleinwerking? Neem contact op met Jeffrey: 

Huishoudelijk reglement

Bekijk het huishoudelijk reglement