Monitorenopleiding

Omschrijving

Als je 16 jaar bent of wordt, kun je een basisopleiding 'Animator in het jeugdwerk' volgen. Het attest wordt uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap en is bruikbaar in het gehele jeugdwerk.
De cursus Animator is één en al speelplezier: je leert er schminken, verkleden, knutselen, bouwen, fantaseren en heel wat meer. In de cursus van één week kom je in contact met andere jongeren, die net als jij, wild zijn van het speelplein.
 
Na de cursus dien je nog een prakijkstage te doen. Die kan je bijvoorbeeld doen op onze speelpleinwerking.  Ben je voor de cursus en de stage geslaagd, dan bekom je je attest.  De gemeente betaalt je inschrijvingsgeld terug na het behalen van je attest. 
Na het behalen van het attest Animator kan je aan de slag als monitor op een speelplein, Grabbelpas, ... , als leider in de jeugdbeweging, ...
 
Heb je de kriebels echt goed te pakken, dan kun je verder. Een cursus hoofdanimator, kwartee of navorming via de jeugdbeweging opent weer nieuwe deuren. Ook hier steunt de gemeente de deelnemers. De helft van je inschrijvingsgeld voor de navorming wordt terugbetaald.

Werkwijze

Inschrijven voor een cursus animator

In bijna alle schoolvakantie kan je de cursus volgen. De jeugddienst van Middelkerke werkt samen met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.  Je kunt jezelf inschrijven via de website http://mijnkadervorming.be.  Uiteraard zijn er nog andere organisaties die deze cursus aanbieden. 

Stage

Na de opleiding kan je voor je stage op in één van de vakantieprojecten van de jeugddienst terecht, zoals speelpleinwerking, Grabbelpas, .... Een stage-aanvraag dien je in bij de jeugddienst. In deze aanvraag is het van belang om jouw voorkeursperiode(s) te vermelden.
 
Slaag je voor je stage, dan kom je in aanmerking om de komende vakanties als monitor in de werking van de jeugddienst te werken.

Terugbetaling van je inschrijvingsgeld

Al wie een attest 'Animator in het jeugdwerk' behaalde, kan de terugbetaling vragen van het cursusgeld. Ook als je de cursus of stage via een andere organisatie volgde.
 
Kom met volgende  bewijsstukken naar de jeugddienst voor de terugbetaling van je cursusgeld:

  • het attest 'Animator in het jeugdwerk' of het attest van de gevolgde navorming;
  • het bewijs van betaling van je cursusgeld;
  • je rekeningnummer (of dat van je ouders).

De terugbetaling gebeurt steeds door storting op je rekening.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke