Kindvriendelijke gemeente - kids in the middle

Op zondag 6 november ontving een delegatie van het Middelkerkse gemeentebestuur, jeugdraad en kindergemeenteraad het prestigieuze label 'Kindvrinedelijke gemeente'. Middelkerke is daarmee de enige kustgemeente die het label mag opspelden.

Erkenning voor sterk jeugdbeleid

Middelkerke wordt beloond voor het bewaken van kinderbelangen in alle beleidsdomeinen. Middelkerke ontving dit label als enige kustgemeente. Aan de toekoenning ging een breed onderzoek vooraf, waarbij alle gemeentelijke diensten, het OCMW, de politie, het brede middenveld en uiteraard ook de kinderen en jongeren werden betrokken.

Waarom is Middelkerke een 'kindvrindelijke gemeente'?

Concreet verhoogt Middelkerke het veilig-gevoel door betaalbaar en kwalitatief wonen voor jonge gezinnen mogelijk te maken, ruime speelvoorzieningen aan te bieden, veilige fietspaden aan te leggen of sensibiliserende educatieve pakketten aan te bieden.

Er is een groot aanbod dat perfect is afgestmd op kinderen en jongeren:

op toeristisch, educatief, cultureel en sportief vlak. De kinderopvang is sterk uitgebouwd en door sociale maatregelen kunnen ook de meest kwetsbare groepen er van genieten.

Hoe zal Middelkerke nog kindvriendelijker worden?

In de meerjarenplanning liggen heel wat ijzers in het vuur om jonge gezinnen aan te trekken.

Wonen

Zo is er een aankooppremie voor een enig huis, is er aandacht in het woonbeleid voor comfortabel wonen en worden private en sociale bouwpromotoren gemotiveerd om betaalbare verkavelingen te ontwikkelen.

Openbaar domein en mobiliteit

Nieuwe straten in schoolomgevingen krijgen dankzij de kindertoets bredere voetpaden en gescheiden fietspaden.

De fietsverbindingen tussen de verschillende gemeenten worden veiliger.

Om jongeren tussen 16 en 25 jaar een veilige uitgaansmobiliteit te bezorgen, reikt Middelkerke voordelige taxicheques uit.

Spelen en jeugdinfrastructuur

Een kindvriendelijke gemeente is ook een speelgemeente. Middelkerke investeert volop in nieuwe speelpleinen en speeltoestellen.

Jeugdbewegingen en scholen kunnen rekenen op steun om hun gebouwen op punt te stellen. Een nieuw schoolgebouw in Westende en een uitbreiding in Leffinge zijn volop in voorbereiding.

Kwestbare kinderen en jongeren opvangen

Met het megaporject rond drugspreventie, de no-blame-methode met een toolbox voor pesten en het vormingstraject rond armoede zijn leerkrachten gewapend om kwetsbare kinderen en jongeren optimaal te begeleiden. Daarnaast vormt de Caravanne al jaren een vaste honk voor jongeren in Lombardsijde en kan je in de welzijnswinkel voordelig speelgoed en kinderkldij kopen.

Toegankelijk (vrijetijds)aanbod

De vrijetijdspas zorgt ervoor dat lokale kinderen op een rechtvaardige manier toegang krijgen tot het uitgebreide opvangaanbod.

Middelkerkse scholen kunnen deelnemen aan een ruim aanbod rond cultuur, milieu, kunst en sport. En dankzij de vele filialen en het toegankelijke aanbod is de gemeentelijke bibliotheekwerking dichtbij voor alle kinderen.

Inspraak essentieel

Dit ruime beleid komt mede tot stand dankzij de input van kinderen, jongeren en leerlingen zelf.

De verregaande ondersteuning van de jeugdraad, de verkiezing van de kindergemeenteraad en de geplande kindertoets bij andere adviesorganen zorgen ervoor dat kinderbelangen iedere beleidsbeslissing meegenomen worden.

Werkpunt: aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar

Het Middelkerkse rapport oogt hoogst positief, maar er zijn natuurlijk ook werkpunten.

Vooral in het vrijetijdsaanbod voor jongeren vanaf 12 jaar is er nog verbetermarge.

De bevoegde diensten zullen daarom de komende jaren - binnen hun mogelijkheden - inzetten op deze belangrijke doelgroep.

Middelkerke = mien vakantieplekke

Als toeristische gemeente vestigt Middelkerke ook de aandacht op de jongste vakantiegangers.

Op de agenda staan heel wat kindgerichte, toeristische evenementen zoals Kweetniehoeleuk, Eileuk, een eindejaarsevent en zoveel meer.

Ook in de uitwerking van de bekende themaweekends zoals Tastoe, Visweekend, Landbouwweekend worden kinderen niet vergeten. Zo zijn er diverse thematische workshops en attracties voor kinderen.

In de nasleep van 'Stripgemeente aan de kust' worden heel wat nieuwe initiatieven en evenementen voor kinderen georganiseerd. Vorige zomer ondersteune Middelkerke verschillende grote kinderevenmenten zoals 'K3 kidsevent', de Ravotdagen, Spa Summer Movies en het Dino Adventure Park.

Enkele kindvriendelijke investeringen

Middelkerke voorziet tot en met 2019 jaarlijks 376 250 euro om een voordelig woonbeleid te realiseren.

Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een totale investering van 803 000 euro voor speelpleinen en speeltoestellen. Een groot deel daarvan werd al verwezenlijkt.

Voor het verbeteren van de jeugd- en schoolinfrastructuur wordt 5 421 400 euro geïnvesteerd tussen 2014-2019.

De verlengde samenwerking tussen vzw Arktos en Middelkerke garandeert de buurtwerking van De Caravanne in Lombardsijde.

De sport- en cultuurdienst handhaven hun kinderen- en scholenaanbod met een veelheid aan activiteiten zoals sportkampen, theatervoorstellingen, specifieke vakantiekampen...

De kindergemeenteraad kan blijven rekenen op de medewerking van de gemeentelijke jeugddienst om optimaal te functioneren.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke