Subsidies

Elke sportclub kan verschillende subsidies aanvragen:

  1. gemeentelijk subsidiereglement 
  2. erkenningsformulier :formulier 2020  + verkorte versie erkenning
  3. Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie : Aanvraagformulier jaarlijkse subsidie sportverenigingen
  4. aanvraag projectsubsidie: deze subsidie moet minstens 3 maand voor de start van het project ingediend worden

     

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke