Project schoolzwemmen

In 2013 startte de sportdienst het project schoolzwemmen, omdat het voor de kleuterjuf/meester niet altijd even gemakkelijk is om les te geven aan een grote groep.

Gezien het niveauverschil van de kinderen is dit geen overbodige luxe. Sommigen hebben nog schrik van het water, andere durven dan zonder probleem springen in het water, met hun hoofd onder water gaan, … .

Daarom worden de kleuterklassen opgesplitst worden in kleinere groepen, waarbij 1 groep les krijgt van de eigen kleuterjuf/meester en een andere groep krijgt les van een lesgever van de sportdienst.

De kinderen leren zo al spelenderwijs "watervrij” worden om zo sneller over te gaan naar het aanleren zwemmen

Dit jaar zijn we gestart met een beloningssysteem. We werken met 4 verschillende niveaus, per niveau zijn er 5 oefeningen die ze moeten kunnen om over te gaan naar het volgende niveau.

Als de kleuter dan bijv. alleen van de glijbaan durft dan krijgt hij een leuke beloningskaart.

Dankzij de kleuterjuffen en hulp van de sportdienst zien we dit jaar opnieuw een grote en snelle verbetering bij de kinderen

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke