Waarom een nieuwe zeedijk?

Meer groen

Dankzij de grasdijk wordt er meer groen gerealiseerd. Daarbij wordt de hellingsgraad van het strand verlengd en krijgt de zone het dichtst bij het huidige zeedijkniveau een duurzame, controleerbare begroeiing met helmgras en andere vasthoudende soorten. Het zeezicht vanop de zeedijk en de gelijkvloerse verdiepingen blijven gewaarborgd. De nieuwe facilityhuisjes worden ook allemaal in de ruimte van de zijstraten ingepland, zodat ook die geen belemmering vormen voor het zicht.

Deze nieuwe groenzones verbinden de bestaande duinen met de residentiële zones en de badkernen tot één groene parel aan de kust.

De GDU-zone bevindt zich vooral ter hoogte van de centrumstraten en bestrijkt 500 m tussen de Noordzeelaan en het Rauschenbergplein. Tussen surfclub de Kwinte en de Noordzeelaan komt 500 m grasdijk, net zoals vanaf het Rauschenbergplein tot aan De Rotonde (650 m).

 

Meer veiligheid

Masterplan kustverdediging

Onze kust is door bebouwing en het doorbreken van de beschermende duinengordel extra kwetsbaar bij extreme stormen. De afdeling maritieme dienstverlening en kust van de Vlaamse gemeenschap ontwikkelde daarom een masterplan kustverdediging waarbij het de meest kwetsbare plaatsen langs onze kustlijn in kaart brengt en oplossingen formuleert voor een meer beschermende kustinrichting.

Golfdempende uitbouw en grasdijk

In Westende kiest men ervoor om de bestaande ‘harde’, stenen zeedijk deels om te vormen met natuurlijke en zachte ingrepen zodat het nieuwe geheel een groene en ruime promenade wordt. Twee verschillende bouwprincipes smeden dat nieuwe geheel. Bij de zogenaamde golfdempende uitbouw (GDU) krijgt de bestaande wandeldijk een nieuw lager gelegen wandelpad naast zich. De GDU zorgt ervoor dat sterke golfslagen hun kracht verliezen vooraleer ze het huidige niveau van de zeedijk bereiken.

Grasdijk

De grasijk is een gecontroleerde duin die dankzij de begroeiing het zand beter zal vasthouden. Tegen de zeedijk zelf vormt die begroeiing een statische 'grijze' duin. Onderaan het strand wordt die duin iets levendiger zodat die het zand beter zal tegenhouden.

Meer toegankelijkheid

Het ontwerp houdt ook rekening met meer toegang tot het strand. Ook voor mensen met buggy's of rolstoelen. Langs het Westendse traject worden 4 specifieke toegangen ingericht.

Meer zon

Naast een hogere bescherming, moet de nieuwe zeedijk het comfort op de zeedijk verhogen. Het ontwerp voorziet een andere indeling van de bestaande horecaterrassen, zodat er meer vrije ruimte op de dijk komt. Dankzij de bredere zeedijk zal de zon er vroeger schijnen. Op sommige plaatsen zullen we tot 4 u. meer zon krijgen per dag. Dat betekent dat - afhankelijk van het seizoen - je je ochtendwandeling in de zon kan maken.

Zeker in de zones waar de grasdijk aangelegd zal worden, ga je heel snel in de zon kunnen wandelen.