Europees rijbewijs

Wat

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort. Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig.

Tegen uiterlijk 2033 moeten alle papieren modellen van rijbewijzen vervangen worden door een rijbewijs ‘bankkaartmodel’.

Wie kan het aanvragen

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Wat meebrengen

Aanvraag eerste rijbewijs

 • Identiteitskaart
 • Voorlopig rijbewijs
 • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.

Als de foto op je elektronische identiteitskaart (eID) nog recent en voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor je rijbewijs. Is de foto op uw eID niet recent en gelijkend genoeg? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee (volgens de ICAO normen).

Omwisseling van een papieren rijbewijs naar een bankkaartmodel (kan op eigen initiatief)

 • Aanvraagformulier (ter beschikking bij de dienst burgerzaken)
 • Identiteitskaart
 • Huidig rijbewijs
 • Eventueel een recente pasfoto, wordt anders overgenomen van de (recente) identiteitskaart

Vernieuwing (vb. medisch attest, uitbreiding categorie…)/vervanging (vb. diefstal/verlies, ontzetting…)

 • Identiteitskaart
 • Vorig rijbewijs of attest verlies/diefstal
 • Eventueel formulier examencentrum bij uitbreiding categorieën
 • Eventueel rijgeschiktheidsattest (medisch attest groep 1, medisch attest groep 2), aanvraagformulier aan het loket burgerzaken te bekomen (nog te ondertekenen door aanvrager)
 • Eventueel aanvraagformulier voor duplicaat van politie in geval van diefstal/verlies
 • Eventueel een attest van de rechtbank of andere instantie afhankelijk van de aanvraag
 • Eventueel een recente pasfoto, wordt anders overgenomen van de (recente) identiteitskaart

Kostprijs

€ 25

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke