Rijbewijs

Europees rijbewijs (bankkaartmodel)

Hoe aanvragen?

In principe moet iedereen persoonlijk zijn aanvraag doen. Indien dit onmogelijk is, mag een ander gezinslid dat doen.
Wat moet je meebrengen ?

 • aanvraagformulier van het examencentrum (1X op voorzijde, 5X op achterzijde getekend)
 • identiteitskaart
 • Foto meebrengen niet noodzakelijk. De foto kan immers overgenomen worden van de identiteitskaart.
  • Wie wel een andere foto wenst, de pasfoto dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
   • formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 40 mm)
   • in vooraanzicht getrokken met een witte, effen achtergrond
 • 25 euro

Vernieuwing / vervanging rijbewijs

In geval van een bijkomende categorie, een rijgeschiktheidsattest, bij een verval met bepaalde voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Dit moet persoonlijk gebeuren.

Wat moet je meebrengen?

 • eventueel formulier examencentrum
 • rijgeschiktheidsattest voor de categorieën C1,C,D1,D,C1E,CE,D1E,DE .
 • rijgeschiktheidsattest voor bezoldigd vervoer
 • rijgeschiktheidsattest groep 1
 • identiteitskaart
 • Foto meebrengen niet noodzakelijk. De foto kan immers overgenomen worden van de identiteitskaart.
  • Wie wel een andere foto wenst, de pasfoto dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
  • formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 40 mm)
  • in vooraanzicht getrokken met een witte, effen achtergrond
 • 25 euro

Internationaal rijbewijs

Om op reis een voertuig te besturen heb je het volgende nodig:

 • in EU-landen: een Europees rijbewijs
 • in andere landen: een Europees rijbewijs of een internationaal rijbewijs (*).

(*) om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, is het raadzaam de ambassade of het consulaat van het bestemmingsland te contacteren.
Een internationaal rijbewijs is drie jaar geldig vanaf de afgiftedatum.

Hoe aanvragen ?

Dit moet persoonlijk gebeuren.

Wat moet je meebrengen ?

 • je identiteitskaart
 • je rijbewijs
 • 1 recente pasfoto. Professioneel ontwikkelde digitale foto's van goede kwaliteit worden aanvaard. Verder moet een pasfoto aan de volgende voorschriften voldoen:
  • formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 40 mm)
  • in vooraanzicht getrokken met een witte, effen achtergrond
 • 21 euro.

Voorlopig rijbewijs

Verschillende soorten voorlopig rijbewijs :

 • Voor de categorie B : voorlopig rijbewijs 18 maanden zonder begeleiders (vanaf 18 jaar) of 36 maanden (vanaf 17 jaar) met minimum één, maximum twee begeleiders 
 • Voor alle andere categorieën : model 3

Hoe aanvragen ?

Dit moet persoonlijk gebeuren.

Wat moet je meebrengen ?

Voor een voorlopig rijbewijs 18 maanden - zonder begeleiders:

 • aanvraagformulier met vermelding van geslaagd theoretisch examen
 • bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (20 lesuren)
 • identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto. Professioneel ontwikkelde digitale foto van goede kwaliteit wordt aanvaard.
 • 25 euro

Voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden - met begeleider(s):

 • aanvraagformulier met vermelding van geslaagd theoretisch examen
 • ondertekend door begeleiders
 • identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto. Professioneel ontwikkelde digitale foto van goede kwaliteit wordt aanvaard.
 • 25 euro

Voor een voorlopig rijbewijs model 3:

 • aanvraagformulier met vermelding van geslaagd theoretisch examen
 • ondertekend door begeleiders
 • een rijgeschiktheidsattest groep 2 voor de categoriën C1,C,D1,D
 • identiteitskaart
 • 25 euro