Adoptie

Adopties in België

De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

In de Belgische wetgeving kent men twee soorten adopties:

  • gewone adoptie
  • volle adoptie

Bij een gewone adoptie blijven de oorspronkelijke familiebanden bestaan. 

Een volle adoptie verleent aan de geadopteerde en zijn afstammeling(en) hetzelfde statuut en dezelfde rechten (als zou het kind effectief geboren zijn uit degenen die het ten volle hebben geadopteerd). De oorspronkelijke familiebanden worden opgeheven.

Wens je een kind te adopteren, contacteer dan:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse centrale autoriteit inzake adoptie, Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Tel: 02 533 14 76 of 02 533 14 77

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.

Het homologatievonnis of -arrest (dit is de goedkeuring van de rechtbank) wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant. De rechtbank of het Hof van Beroep stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar deze dienst. Eventuele verwittigingen, zoals voor randmeldingen aan akten, een nieuwe identiteitskaart, enz ... worden eveneens door de dienst burgerlijke stand geregeld.

Adopties in het buitenland

Een buitenlands adoptievonnis moet je in België eerst laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 15, 1000 Brussel
Tel: 02 542 75 81
 
Daarna kan je de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke