Geboorteaangifte

Wie?

De aangifte gebeurt in principe door de wettige ouders: moeder en/of vader.
De vader kan zijn kind enkel alleen aangeven :

  • indien hij gehuwd is met de moeder van het kind
  • indien hij het kind voor de geboorte erkende

Wat meebrengen?

Indien het kind in Middelkerke geboren is, breng je de volgende documenten mee:

  • een getuigschrift van geboorte, opgesteld door de dokter of de vroedvrouw
  • de identiteitskaart van de aangever(s)
  • eventueel het trouwboekje van de ouders
  • eventueel het attest van de erkenning voor de geboorte

Waar?

De aangifte wordt gedaan in de gemeente waar het kind geboren is.
Let op: deze gemeente is meestal niet je woonplaats.

Wanneer?

Je beschikt over een termijn van 15 dagen na de bevalling. Wanneer de laatste dag van die termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Bijzonderheden

De dienst burgerzaken zal de nodige documenten bezorgen aan de dienst burgerzaken van je woonplaats. Die zal je dan de documenten betreffende de inentingen van polio bezorgen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke