Identiteitskaart kind (kids Eid)

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument - en tegelijk beveiligd reisdocument - dat ouders voor hun kind kunnen aanvragen. De kaart is drie jaar geldig en kost 6,20 euro.
Een kind jonger dan 12 jaar moet namelijk in het bezit zijn van een geldig Kids-ID, om te reizen binnen Europa.
Om een Kids-ID aan te vragen bij de gemeente, moet je:

  • het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • samen met het kind naar de dienst burgerzaken gaan voor de aanvraag en afhaling
  • een pasfoto van het kind bij hebben

 Vraag de kaart minstens 1 maand voor je vertrek aan bij de gemeente.

Spoedprocedure

Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn bij de gemeente aanvraagt, zal het enkel nog mogelijk zijn om een Kids-ID voor je kind te bekomen via de spoedprocedure. De kostprijs kan tot 176,90 euro oplopen.

Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. In dat geval heeft je kind (net als de volwassenen) een reispaspoort nodig. Om te weten in welke landen de Kids-ID aanvaard wordt als reisdocument, raadpleeg je de tabel op http://ibz.rrn.fgov.be

Voor elk vertrek naar het buitenland, is het ook aangeraden je te informeren over de vereiste reisdocumenten, bij je reisbureau of op www.diplomatie.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke