Aangifte overlijden

Omschrijving

Wat moet u doen indien iemand overlijdt

Indien er in je directe omgeving iemand overlijdt, dien je onmiddellijk een geneesheer te verwittigen die het overlijden vaststelt. Bij voorkeur verwittig je hiervoor de huisarts. Indien die niet bereikbaar is, kan je een beroep doen op de dienst 100.
 
Indien het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, of een niet vast te stellen overlijden, verwittig je de politie via het nummer 101, zodat die de nodige vaststellingen kan doen.

De aangifte

Wie?

In de praktijk is het doorgaans de begrafenisondernemer die alle formaliteiten voor de aangifte vervult. Je kan dit ook zelf doen. 
In de praktijk kan om het even wie een overlijden aangeven. Bloedverwanten zijn hiervoor de meest aangewezen personen omdat zij de nodige inlichtingen omtrent de identiteit van de overledenen kunnen verschaffen. 

Wat meebrengen?

Bij de aangifte leg je volgende documenten voor:

  • het attest van overlijden, opgemaakt door de geneesheer die het overlijden vaststelde
  • de identiteitskaart van de overledene
  • eventueel het rijbewijs
  • indien de overledene gehuwd is: het trouwboekje
  • voor niet-inwoners: een attest inzake de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
  • voor begravingen buiten Middelkerke is een 'toelating tot begraven' vereist van het gemeentebestuur waar de overledene zal begraven worden
  • in geval van gewelddadig overlijden moet je voor een teraardebestelling een attest 'vrijgave van het lijk' voorleggen; voor een crematie heb je in dit geval een toelating van het parket nodig.

Waar gebeurt de aangifte?

Je geeft het overlijden zo vlug mogelijk aan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon overleden is.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke