Orgaandonatie

Wat

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je in België automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt gerespecteerd, kan je jouw keuze laten registreren bij de dienst burgerzaken.

Er zijn vier beslissingen die je kan laten vastleggen:

 • Orgaandonatie voor transplantatie: organen van een donor na overlijden wegnemen. Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.

Je kan er telkens voor kiezen om ofwel:

 • Verzet aan te tekenen OF
 • Uitdrukkelijk toe te stemmen OF
 • Een eerdere wilsverklaring in te trekken

Digitaal registreren

Geen computer bij de hand?

 • Dienst burgerzaken
 • Bij je huisarts

Breng je identiteitskaart mee en het ingevulde modelformulier met je verklaring.

Er zijn ook blanco formulieren te verkrijgen bij burgerzaken.

Na het voltooien van de registratie krijg je het formulier en een ontvangstbewijs mee naar huis.

Opgelet: minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten altijd via de dienst burgerzaken.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

De registraties worden bijgehouden in een databank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegd voor donatie organen voor transplantatie) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - bevoegd voor donatie menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie, vervaardiging van geneesmiddelen en onderzoek) geregistreerd.

Meer info

www.beldonor.be en www.fagg.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke