Reisdocument voor staatlozen en erkende vluchtelingen

Wat?

Staatlozen en erkende vluchtelingen kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen. 

Voorwaarden

Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten.

Procedure

Je kan de aanvraag rechtstreeks bij je gemeentebestuur indienen, samen met de nodige identiteitsdocumenten en een recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud).

Als je papieren en je status in orde zijn, registreert jouw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

Wat meebrengen

verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar.
een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud).

Kostprijs

  • Meerderjarig: € 68,50
  • Minderjarig: € 41

Spoedprocedure:

  • Meerderjarig: € 237,50
  • Minderjarig: € 210

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke