Huwelijksaangifte

Met een huwelijksaangifte verklaren jij en jouw partner dat je wil huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Procedure

Je moet de aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Je kan de aangifte doen ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte gebeurt door beide partners samen, of door een van de partners mits een volmacht.

Wonen beide partners in het buitenland?

Dan kan je aangifte doen in:

  • de laatste woonplaats van jou of jouw partner
  • de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van jou of jouw partner
  • de geboorteplaats van jou of jouw partner

Bij de aangifte worden de huwelijksdatum en –uur definitief afgesproken en geef je ook door of je getuigen neemt of niet (niet verplicht, max. 4 getuigen).

Wat meebrengen

  • een afschrift of uittreksel van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift of uittreksel zelf op
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk (eventueel aangevuld met een bewijs van burgerlijke staat)
  • een attest van hoofdverblijfplaats

Deze buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Indien een van de partners of beide niet de Belgische nationaliteit hebben en/of niet in België zijn ingeschreven: gelieve contact op te nemen met de dienst burgerzaken om meer info te krijgen over de documenten die je moet voorleggen en de verdere procedure.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke