Eensluidend verklaarde kopie

Een voor eensluidend verklaarde kopie, is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek is aan het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Wie

Elke burger die erom verzoekt.

Wat meebrengen?

  • het originele document
  • een goed leesbare fotokopie

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen jou geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en diensten zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke