Erkenning kinderen

Omschrijving

Een kind kan erkend worden:

 • voor de geboorte
 • op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte
 • na het opmaken van de geboorteakte 

Erkenning voor de geboorte

De erkenning van een ongeboren kind kan gebeuren op ieder tijdstip van de zwangerschap. Er is weliswaar steeds een toestemming van de moeder vereist. Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de erkenning.

 • Indien je de erkenning van je kind voor de geboorte wenst te regelen, bied je je aan bij de dienst Burgerlijke Stand aan met:
 • je identiteitskaart
 • een origineel doktersattest met vermelding van de identiteit van de moeder en de vermoedelijke bevallingsdatum
 • voor de erkenning van een ongeboren meerling: voor ieder van de kinderen een origineel doktersattest met vermelding van het feit dat het om een meerlingenzwangerschap gaat, identiteit moeder en vermoedelijke bevallingsdatum.

Erkenning op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte

Wanneer een kind wordt erkend op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte, is eveneens de toestemming van de moeder vereist. M.a.w. beide ouders moeten aanwezig zijn bij de aangifte van de geboorte.

De verklaring van de erkenning wordt in de geboorteakte ingeschreven.

Beide ouders bieden zich aan met:

 • een getuigschrift van geboorte, opgesteld door de dokter of door de vroedvrouw
 • hun identiteitskaart

Erkenning na het opmaken van de geboorteakte

Na het opmaken van de geboorteakte kan de erkenningsakte opgemaakt worden met of zonder naamsverandering. De ouders kunnen dus beslissen dat de familienaam van de moeder behouden blijft. 

Wanneer men achteraf toch zou beslissen dat het kind de naam van de vader moet dragen, kan zulke verklaring slechts afgelegd worden binnen de termijn van 1 jaar, nadat de erkenningsakte is opgemaakt.

Vanaf het kind de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, moet het kind zelf toestemmen in de erkenning en de naamswijziging.

Beide ouders bieden zich aan met: 

 • een afschrift van de geboorteakte
 • hun identiteitskaart

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke