Pensioen

Er zijn 3 klassieke stelsels

Werknemerspensioen

Loontrekkenden uit de privé-sector, niet-statutair personeel van gemeenten, provincies en ministeries (zowel arbeiders als bedienden)

Zelfstandigenpensioen

Personen die een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen.

Ambtenarenpensioen

Statutair personeel van gemeenten, provincies en ministeries. Bij gemengde loopbanen zullen de verschillende stelsels worden toegepast.

De aanvraag

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wil gaan, dan krijgt je automatisch een jaar op voorhand de formulieren toegestuurd van de pensioendiensten.

Als je vervroegd (vanaf 60 jaar) op pensioen wil gaan, moet je nog steeds een aanvraag doen bij de dienst bevolking van jouw gemeente. Dit ten vroegste 1 jaar voor de ingang van het pensioen.

Ambtenaren doen hun aanvraag bij de administratie waar ze het laatst gewerkt hebben.
Vraag in elk geval je pensioen aan, ook al heb je maar een korte tijd in een stelsel gewerkt.

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Deze uitkering biedt financiële hulp aan bejaarden met onvoldoende middelen. Vooraleer de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de uitkering toekent, is er een onderzoek naar de bestaansmiddelen. 
 
Een pensioenaanvraag geldt ook als IGO-aanvraag. Als je al een pensioen ontvangt van werknemer of zelfstandige, een tegemoetkoming voor personen met een handicap, of het bestaansminimum, hoef je niets te doen. Het dossier wordt dan automatisch onderzocht. Als blijkt dat je recht hebt op de IGO, dan wordt deze toegekend met terugwerkende kracht.
 
Voor wie op 1 juni 2001 al het "gewaarborgd inkomen voor bejaarden" genoot, vergelijkt de RVP de twee bedragen. Je ontvangt dan de voordeligste uitkering.
 
Belangrijk! Om recht te hebben op de IGO moet je permanent in België verblijven. Een verblijf in het buitenland (in één of meer keren) van minder dan 30 dagen per kalenderjaar is wel toegestaan.
 
Meer informatie: gratis nummer 0800 50 246.
Indienen van de aanvraag
De gerechtigde kan, zoals in de pensioenregeling, de aanvraag op 2 manieren indienen:

  • Bij het gemeentebestuur, waar hij/zij de hoofdverblijfplaats heeft.
  • Bij de Rijksdienst voor Pensioenen waar hij/zij zich persoonlijk (of via volmachtdrager) moet melden.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke