Voorlopig rijbewijs

Wat

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Je kunt kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

Je bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor je het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden

Voorlopig rijbewijs met begeleider

Je kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.

Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs. De begeleiders moeten min. 8 jaar een rijbewijs hebben en mogen geen verval van het recht tot sturen gehad hebben in de laatste 3 jaar.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

Je bent 18 jaar en je hebt eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als die rijschool je rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijg je een rijgeschiktheidsattest, waarna je de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Aanvragen

Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

Aanvraag voorlopig rijbewijs cat. B 18 maand (vanaf 18 jaar)

 • Aanvraagformulier van het examencentrum met vermelding van geslaagd theoretisch examen
 • Bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (20 uren opleiding)
 • Identiteitskaart
 • Eventueel een recente pasfoto, anders wordt die overgenomen van de (recente) identiteitskaart
 • Bij een omwisseling van een voorlopig rijbewijs 36 maand naar een voorlopig rijbewijs 18 maand, ligt het document voor de aanvraag ter beschikking bij de dienst burgerzaken (dus geen aanvraagformulier van het examencentrum, tenzij de theorie opnieuw werd gedaan)

Aanvraag voorlopig rijbewijs cat. B 36 maand (vanaf 17 jaar)

 • Aanvraagformulier van het examencentrum met vermelding van geslaagd theoretisch examen
 • Begeleiders (min.1-max.2) die het aanvraagformulier mede ondertekenen (begeleider: moet reeds 8 jaar in het bezit zijn van een Europees rijbewijs, geen verval gehad hebben om te rijden gedurende de laatste 3 jaar)
 • Eventueel een recente pasfoto, anders wordt die overgenomen van de (recente) identiteitskaart

Aanvraag voorlopig rijbewijs cat. B 12 maand

Voorlopig rijbewijs om de wachttijd van 3 jaar na een vervallen model18 of 36 maand te overbruggen. Kan éénmalig aangevraagd worden.

 • Een geldig theorie-examen
 • Getuigschrift van 6 uur rijschool (gevolgd na verloop vorig voorlopig rijbewijs)
 • Minimum 1 begeleider die de aanvraag ook ondertekent in het daartoe voorziene vak
 • Eventueel een recente pasfoto, anders wordt die overgenomen van de (recente) identiteitskaart

Aanvraag voorlopig rijbewijs model 3 (voor alle andere categorieën)

 • Aanvraagformulier (vermelding geslaagd theoretisch examen indien van toepassing)
 • Ondertekend door de begeleiders (minimum 1 indien van toepassing)
 • Een rijgeschiktheidsattest groep 2 (alle cat. C & D)
 • Eventueel vakbekwaamheidsattest (alle cat. C & D)
 • Eventueel een recente pasfoto, anders wordt die overgenomen van de (recente) identiteitskaart

Kostprijs

€ 25

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke