Inschrijven

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat het gemeentebestuur de door jou meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de door jou aangeduide doeleinden. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het hiertoe een mail te richten naar info@middelkerke.be.

Inschrijfformulier

 
1 Begin 2 Voltooid
Welke straat -of straten- schrijf je in voor Dag van de buren
Welke huisnummers doen mee met de actie. Per 5 deelnemers krijg je een fles wijn of fruitsap.
Wens je een straat of verschillende straten af te sluiten? Zo ja, welke straat?
Heb je tafels nodig voor je activiteit? Zo ja, hoeveel?
Heb je nadars nodig voor je activiteit? Zo ja, hoeveel?

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën