Zwaluwen

Omschrijving

De laatste jaren bevinden zich steeds minder zwaluwen in onze streek. De daling is echter te wijten aan vele factoren.
De zwaluwen komen naar hier om te broeden. Overwinteren doen ze in het verre Afrika (± 7.000 km van hier). Indien de zwaluwen hier geen nesten meer kunnen maken worden de zwaluwsoorten met uitsterven bedreigd.

Inwoners van Middelkerke krijgen een subsidie als ze de zwaluw helpen te broeden.

De boerenzwaluw en de huiszwaluw komen het meest voor in de buurt van woningen en boerderijen. De oeverzwaluw kan men terug vinden bij water of waterlopen met stijle oevers waar de oeverzwaluw zijn nest in maakt. De gierzwaluw leeft op hoge gebouwen in spleten en foerageert in groepen die krijsen.

Subsidie

Je kan een subsidie ontvangen indien er bewoonde zwaluwnesten voorkomen bij je woning.

  •  kleine zwaluwkolonie (max. 3 nesten) € 25 /jaar
  •  middelgrote zwaluwkolonie (4 à 5 nesten) € 37,5 /jaar
  •  grote zwaluwkolonie (vanaf 6 nesten) € 50 /jaar

Je kan eveneens een subsidie bekomen voor het plaatsen van één of meerdere nestgelegenhe(i)d(en) voor volgend(e) type(s) zwaluw(en):

  •  gierzwaluw: € 40 / nestgelegenheid
  •  boerenzwaluw: € 12 / nestgelegenheid
  •  huiszwaluw: € 10 / nestgelegenheid

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke