Zwaluwen aanvraag premie

Premie aanvragen

Dit aanvraagformulier dient voor 15 juli van het betreffende subsidiejaar ingediend te worden bij de milieudienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Controle

Beide subsidies zijn cumuleerbaar. De subsidies worden slechts uitbetaald wanneer ook effectief bewoonde zwaluwnesten in of op het gebouw worden aangetroffen. De controle gebeurt door de verantwoordelijke van de milieudienst of een plaatsvervanger.

Tips om volgende jaren bewoonde nesten te hebben

 • gebruik geen chemische insectenbestrijders op muren of plafond van de stal;
 • spaar de nesten bij het schoonmaken van de stal of kroonlijsten;
 • vermijd het gebruik van lakverven op muren of plafond, noch in de nabijheid van de nesten;
 • laat openingen in de gebouwen om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken
 • behoud verlaten nesten minimaal drie jaar;
 • gebruik bij voorkeur natuurlijke producten bij het kalken van muren of plafond van de stallen
 • tref maatregelen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere dieren;
 • indien je last hebt van de uitwerpselen kan een mestplank onder het nest worden aangebracht
  - de plank voldoet best aan de volgende afmetingen 30 cm (breedte) x 50 cm (lengte) en 30 cm onder het nest aan te brengen;
  - de plank moet vanaf oktober (na broedseizoen) verwijderd worden en mag pas bij her ingebruikname van het nest het volgend jaar teruggehangen worden.

Privacy

De gemeente Middelkerke verwerkt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, op basis van het subsidiereglement ter bescherming van huis-, boeren- en gierzwaluwen, dienen voor de aanleg van je dossier. We maken je gegevens niet bekend aan derden, tenzij we je toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht. Op het adres DPO@middelkerke.be kun je steeds vragen welke gegevens wij over je verwerken, kun je ze laten verbeteren of wissen. Lees de privacy policy op www.middelkerke.be voor meer informatie.

Vraag je premie aan

 
1 Begin 2 Voltooid
Gegevens aanvrager
BE
Subsidie zwaluwkolonie
Subsidie nestgelegenheden
De aanvrager verklaart dat op bovenstaand adres één of meerdere aangekochte nestgelegenhe(i)d(en) voor de volgende type(s) zwaluw(en) werd(en) aangebracht. Opgelet: De premie is eénmalig, met een maximum van 3 nestgelegenheden per type zwaluw per adres. Factuur dien je als bewijsstuk toe te voegen.
Noteer het aantal nesten van de gierzwaluw je hebt (40 euro/nestgelegenheid)
Noteer het aantal nesten van de boerenzwaluw je hebt (12 euro/nestgelegenheid)
Noteer het aantal nesten van de huiszwaluw je hebt (10 euro/nestgelegenheid)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke