Gemeentelijke premie inbraakpreventie

Omschrijving

Onder bepaalde voorwaarden kan een premie toegekend worden ter waarde van 20% van de aankoop- of installatieprijs van technische beveiligingsmaatregelen van woningen (met een maximum van 200 euro).

Werkwijze

Een technopreventief adviseur komt bij u thuis langs om de situatie ter plaatse te bekijken en geeft advies over het beveiligen van uw woning. Als u dit advies opvolgt en de nodige werken uitgevoerd hebt, neemt u opnieuw contact op met de preventiedienst. De technopreventief adviseur komt nogmaals ter plaatse om te zien of de werken goed uitgevoerd zijn. Hierna gaat het gemeentebestuur over tot de uitbetaling van de premie.

Hoe aanvragen en verkrijgen?

Om in aanmerking te komen voor de premie, dient een geijkte procedure gevolgd te worden:

  • Er wordt contact opgenomen met de preventiedienst om een afspraak te maken voor een technopreventief onderzoek van de woning;
  • De technopreventief adviseur komt ter plaatse en geeft advies over de beveiligingsmaatregelen die kunnen genomen worden;
  • Het aanvraagformulier tot het bekomen van de premie wordt ingevuld;
  • Het verslag van de technopreventief adviseur wordt opgestuurd;
  • Je voert de aanbevolen werken uit of laat ze uitvoeren;
  • Uiterlijk negentig kalenderdagen na de werken worden de facturen bij de preventiedienst ingediend;
  • De technopreventief adviseur komt op hercontrole, waarna de premie kan worden uitbetaald.

Waar?

Dienst preventie en samenleven

Kostprijs

gratis

Download het formulier