Financiële tussenkomsten Vlaams Agentschap

Waarvoor kun je een beroep doen op het Vlaams Agentschap (VAPH)?

 

Omdat de wetgeving momenteel sterk gewijzigd wordt, neem je best een kijkje op deze website.

Financiële tussenkomst

Het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap verleent tussenkomsten in de kosten voor allerlei aanpassingen en hulpmiddelen bij:

 • de bouw van een aangepaste woning;
 • de verbouwing van een bestaande woning;
 • aanvullende uitrusting en meubilair;
 • hulpmiddelen voor de mobiliteit;
 • communicatiemiddelen /Tolken Vlaamse Gebarentaal
 • pedagogische hulp bij hogere studies;
 • hulpmiddelen dagelijks leven;
 • speciale bedden;
 • materialen voor het voorkomen van doorligwonden;
 • til - en verplaatsingssystemen en lifters (stalen verpleegsters);
 • toilet - of wc-stoelen, douchestoelen;
 • incontinentiemateriaal;
 • computers en bijhorende uitrusting;
 • relaxzetels, aangepaste stoelen en tafels.

Wanneer men voor de eerste maal een aanvraag voor de tussenkomst van hulpmiddelen en aanpassingen indient bij het VAPH, bestaat er voor die persoon de mogelijkheid dat reeds gemaakte kosten kunnen terugbetaald worden. De facturen mogen één jaar teruggaan, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag. Gaat het om een herziening of kreeg men in het verleden al tussenkomsten voor aanpassingen en hulpmiddelen, dan worden de facturen terugbetaald die dateren van nà de datum van de aanvraag.

 

Opleiding en tewerkstellingsadvies bij studie - en beroepskeuze

Inzake studie- en beroepskeuze biedt het VAPH de volgende diensten aan:

 • beroepsopleidingen;
 • tussenkomsten in het loon bij tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt;
 • aanpassing arbeidspost of arbeidsgereedschap;
 • arbeidstrajectbegeleidingsdiensten (ATB-diensten).

Collectieve voorzieningen

Heel wat verzorgingsinstellingen worden gesubsidieerd door het Vlaams Gewest. In ruil hiervoor moeten die instellingen voorrang geven aan mensen die erkend zijn door het VAPH. Het VAPH verleent dus als het ware een toegangsticket om in de meeste verzorgingsinstellingen binnen te geraken.

 • centra voor vroegdetectie;
 • centra voor observatie;
 • internaten en semi-internaten (de zogenaamde MPI’s);
 • tehuizen voor kortverblijf;
 • tehuizen voor werkenden (gezinsvervangende tehuizen);
 • tehuizen voor niet-werkenden (bezigheids- en nursingtehuizen);
 • dagcentra;
 • diensten voor begeleid of zelfstandig wonen (Focus Wonen)
 • centra voor gespecialiseerde voorlichting bij studie - en beroepskeuze;
 • centra voor gespecialiseerde beroepsopleiding;
 • beschutte werkplaatsen.

Hoe kan je een beroep doen op het Vlaams Agentschap?

Om als gehandicapte erkend te worden, kan je ofwel een aanvraagformulier invullen bij het VAPH ofwel een brief schrijven naar deze dienst waarin je zo goed mogelijk aangeeft wat je probleem is en in welk soort instelling je wil opgenomen worden of welke bijstand je wil ontvangen.

 

Daarna ga je naar een externe organisatie (bv. CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding, een revalidatiecentrum, de sociale dienst van de mutualiteit of een psycho-medisch consultatiebureau), die een eerste rapport opstelt. Dit rapport moet je binnen de 30 dagen na de aanvraag terug indienen bij het VAPH, dat daarna definitief beslist over jouw erkenning.

 

Vlaams Agentschap
Residentie "Iris”, Magdalenastraat 20, 8200 Brugge
tel. 050 39 09 21 - fax 050 39 36 80
tel. 022 25 84 63 (hoofdzetel in Brussel)

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke