Vlaamse Aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is gericht op het aanpassen van een woning aan de veranderende behoeften van een senior. Om in aanmerking te komen voor een premie, dienen 2 voorwaarden vervuld te zijn:
 

  • De aanvrager is minstens 65 jaar;
  • Het netto belastbaar inkomen (inkomsten 2013 - aanslagjaar 2014) bedraagt maximaal € 29.600 (verhoogd met € 1.540 per persoon ten laste). Er wordt enkel rekening gehouden met het inkomen van de senior voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd en de eventuele partner.

De premie bedraagt 50 % van de kosten met een minimum van € 600 en een maximum van € 1.250

Werken die men aanvaardt, zijn bij voorbeeld:

  • Niveauverschillen overbruggen;
  • Woning aanpassen om rolstoelgebruik mogelijk te maken;
  • Deuren verbreden;
  • Aanpassen badkamer;
  • Traplift installeren;

De aanvraag wordt ingediend na het uitvoeren van de werken. Opgelet: op het ogenblik van het indienen van het aanvraagformulier, is de factuur maximum 1 jaar oud. De premie wordt gericht tot:

Wonen West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93 
8200 Brugge
 
Meer informatie over de aanpassingspremie
Aanvraagformulier aanpassingspremie
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke