Huursubsidie en installatiepremie

Tegemoetkoming in de huurprijs
De tegemoetkoming in de huurprijs ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als je verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan je de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen. Er zijn wel strenge voorwaarden wat betreft inkomen, eigendom en woning (zowel de huidige als de toekomstige). De subsidie bestaat uit twee delen:

  • eenmalige tussenkomst in de verhuiskosten (installatiepremie);
  • tijdelijke tussenkomst in de huurprijs (huursubsidie)


Meer informatie over de tegemoetkoming in de huurprijs