Vrijstelling verkeersbelasting

Voor wie?

De volgende personen genieten van de vrijstelling van de verkeersbelasting:

  • personen die volledig blind zijn;
  • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen;
  • personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols);
  • personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor minstens 50%;
  • militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een invaliditeitspensioen van ten minste 60 % genieten.

Hoe aanvragen?

De aanvraag en het attest van handicap dienen bij de Regionale Directeur van de Directe Belastingen te worden ingediend. Als de vrijstelling van de verkeersbelasting bekomen werd, dan wordt ook automatisch een vrijstelling van de belasting op de in verkeerstelling verkregen.

Meer informatie

Meer informatie kan bekomen worden bij:
FOD Financiën
Vrijshavenstraat 1
8400 Oostende