Activering

Team activering helpt cliënten met leefloon die hulp nodig hebben om toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Het doel is de afstand van de cliënt tot de arbeidsmarkt te verkleinen via compententiescreening, sociale - en arbeidsactivering. Zoals doorverwijzing, vormingstraject, opleidingen en tijdelijke werkervaringstraject.

Wie meer info wenst omtrent activering maak dan een afspraak via het onthaal van het Welzijnshuis 059/31 92 10 of via opleidingen@middelkerke.be.