Collectieve schuldenregeling

Wat

Als je schulden hebt en je slaagt er niet in om je schuldeisers terug te betalen, kan je een beroep doen op een collectieve schuldenregeling. Dankzij de collectieve schuldenregeling kan je via een gerechtelijke procedure tot een akkoord komen met de schuldeisers en tijdens de afbetaling nog menswaardig leven.

Voorwaarden

Om toegelaten te worden tot een collectieve schuldenregeling:

  • moet je structurele schulden hebben die je onmogelijk zal kunnen terugbetalen binnen een redelijke termijn
  • mag je geen handelaar, NV of BVBA zijn
  • mag je niet bewust uw schuldeisers benadeeld hebben
  • mag  de collectieve schuldenregeling niet herroepen zijn geweest. Wanneer dit toch het geval is, kom je in de meeste gevallen vijf jaar niet meer in aanmerking voor een nieuwe collectieve schuldenregeling.

Aanvragen

De maatschappelijk werker voert een onderzoek uit wat voor jou de gepaste oplossing is.

Je kan een collectieve schuldenregeling aanvragen met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank.

Wat meebrengen

  • Alle inkomsten en uitgaven bewijzen
  • Overzicht van de schulden