Karweidienst aan huis (dienstverlening)

Omschrijving

Je kan een beroep doen op de karweidienst voor kleine, noodzakelijke karweien in huis:

 • Kleine herstellingen
 • Eenmalig tuinonderhoud
 • Sneeuw ruimen 
 • Hulp bij verhuis binnen de gemeente (of bij verhuis naar een sociale woning in een aanpalende gemeente)

Voorwaarden

 • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.
 • Het Welzijnshuis Middelkerke gaat uit van het standpunt om mensen met een verminderde zelfredzaamheid langer zelfstandig te laten wonen. In dit kader wordt er prioriteit gegeven aan verschillende categorieën zoals personen ouder dan 65 jaar, bewoners van assistentiewoningen De Stille Meers of personen die worden geconfronteerd met een zorgvraag, bijzondere sociale omstandigheden of medische redenen. (Deze worden gestaafd met een medisch attest of een verklaring van de maatschappelijk werker)
 • De werkzaamheden zijn beperkt (3 dagen max voor 2 mankrachten)

Aanvragen

Waar?

Welzijnshuis - dienst thuiszorg

Hoe?

Je neemt contact op met de maatschappelijk werker van de thuiszorgdienst.

Bedrag?

Rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming betalen € 6 per begonnen uur

Wie maximum 120 % van het inkomen heeft dat recht geeft op verhoogde tegemoetkoming betaalt € 15 per begonnen uur

Voor verhuiskosten wordt een forfait van

 • 50 euro gerekend binnen de gemeentegrenzen voor een volle verhuiswagen
 • 12,50 euro voor het verhuizen van één stuk
 • Een extra forfait van 50 euro buiten de gemeentegrenzen.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Bewijs van inkomen
 • Eventueel bewijs van medische of bijzondere sociale omstandigheden

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën