Poetsdienst aan huis

Omschrijving

Je kan een beroep doen op de poetsdienst van het dienstenchequebedrijf van het Welzijnshuis Middelkerke.

Voorwaarden

  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.
  • het Welzijnshuis Middelkerke gaat uit van het standpunt om mensen met een verminderde zelfredzaamheid langer zelfstandig te laten wonen. In dit kader wordt er prioriteit gegeven aan verschillende categorieën zoals personen ouder dan 60 jaar, bewoners van assistentiewoningen De Stille Meers of personen die worden geconfronteerd met een zorgvraag, bijzondere sociale omstandigheden of medische redenen. (Deze worden gestaafd met een medisch attest of een verklaring van de maatschappelijk werker.)

Aanvragen

Welzijnshuis Middelkerke - éénloket. Telefonisch een afspraak te maken.

Bedrag?

normaal tarief: € 9 per uur = 1 dienstencheque. Ieder begonnen uur wordt gelijkgesteld met een volledig uur.

sociaal tarief: normaal tarief met een financiële tussenkomst van het OCMW Middelkerke ten bedrage van € 2,5 per dienstencheque.

Om gebruik te kunnen maken van het sociaal tarief dient de aanvrager zich te bevinden in een financiële noodsituatie. Dit wordt gestaafd door een attest van een maatschappelijk werker van het OCMW Middelkerke. Deze aanvraag wordt behandeld door het bijzonder comité van de sociale dienst.

Meebrengen?

  • identiteitskaart

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke