Poetsdienst aan huis (dienstverlening)

Omschrijving

Je kan een beroep doen op de poetsdienst van het dienstenchequebedrijf van het Welzijnshuis Middelkerke.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Middelkerke en er ook effectief te verblijven.
  • Het Welzijnshuis Middelkerke gaat uit van het standpunt om mensen met een verminderde zelfredzaamheid langer zelfstandig te laten wonen. In dit kader wordt er prioriteit gegeven aan verschillende categorieën zoals personen ouder dan 65 jaar, bewoners van assistentiewoningen De Stille Meers of personen die worden geconfronteerd met een zorgvraag, bijzondere sociale omstandigheden of medische redenen. (Deze worden gestaafd met een medisch attest of een verklaring van de maatschappelijk werker)

Aanvragen

Welzijnshuis Middelkerke - dienst thuiszorg

Bedrag

De poetsdienst kost 1 dienstencheque (9,00 euro) per uur. Een tussenkomst van  2,50 euro per cheque is mogelijk voor gezinnen die een inkomen hebben onder de grens voor de verhoogde tegemoetkoming.

Meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Inkomensgegevens indien je een beroep wenst te doen op een tussenkomst van het OCMW

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën