Stookolie (fonds)

Wat

Mensen met een laag inkomen kunnen via het OCMW een beroep doen op de verwarmingstoelage van het stookoliefonds. Hierdoor kunnen ze een deel van de hogere energiekosten opvangen.

Voorwaarden

  • Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de geneeskundige verzorging, personen met een laag inkomen en/of personen met schuldoverlast: personen in schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling
  • Je bent niet in staat uw verwarmingsfactuur te betalen
  • Je maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen: huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) bulkpropaangas

Aanvragen

Welzijnshuis - dienst thuiszorg

  • De aanvraag voor een stookolietoelage wordt ingediend bij het Welzijnshuis Middelkerke.
  • Aanvragen tot het verkrijgen van de stookolietoelage dienen te gebeuren binnen de 60 dagen na levering.
  • Documenten: identiteitskaart, vignet van de mutualiteit, rekeningnummer, factuur en inkomensbewijs.

Bedrag

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Het maximumbedrag tot eind 2019 bedraagt €210 voor een maximum van 1.500 liter per verwarmingsperiode.
De verwarmingsperiode loopt per kalenderjaar.

Noot

De voorwaarden voor het verkrijgen van de toelage worden federaal bepaald en kunnen jaarlijks wijzigen.
Personen die niet in aanmerking komen maar het financieel moeilijk hebben kunnen contact opnemen met de sociale dienst.

Organisatie Sociaal Verwarmingsfonds vzw
Adres Léon Lepagestraat 4
1000 Brussel
Tel 0800 909 29 (gratis telefoonnummer)

E-mail info@vf-fc.be

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke