Tot 250 euro Coronapremie voor handelaars

Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers, dus wil het gemeentebestuur van Middelkerke de ondernemers een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te komen.

Premie

De premie is een terugbetaling van een deel of het geheel van de gemaakte kosten voor aankoop en/of installatie van middelen voor het corona-proof maken van de onderneming. Met een maximum 250 euro.

Voorwaarden

  • De onderneming is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
  • De onderneming heeft minstens één actief fysiek uitbatingspunt op het grondgebied van Middelkerke.
  • De onderneming kan per actief fysiek uitbatingspunt gelegen op het grondgebied van Middelkerke maximaal één premie aanvragen. Het fysiek uitbatingspunt moet als vestigingseenheid geregistreerd zijn in de KBO.
  • Het maximaal aantal fysieke uitbatingspunten waarvoor een premie kan aangevraagd worden, bedraagt 5 per onderneming.
  • De premie wordt toegekend per onderneming en kan maximaal voor 1 ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.
  • De premie wordt toegekend nadat de onderneming het bewijs heeft voorgelegd van de gemaakte kosten (aan de hand van facturen) en na aanvaarding van de kosten door het college van burgemeester en schepenen.

Voor welke materialen?

Plexischermen, handgel/handzeep, mondmaskers, bescherminghandschoenen, ontsmettingsmiddelen, signalisatie zoals vloerstickers, andere kosten...

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier (met bijhorende bewijsstukken) moet ten laatste tegen 31 juli 2020 ingediend worden bij het gemeentebestuur via economie@middelkerke.be ofwel door afgifte van de documenten aan de balie in het MAC (Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke