Werkman/-vrouw evenementen - baliemedewerker toerisme (jobstudent)

Evenementen: Als werkman of werkvrouw staat hij/zij in voor de zorgvuldige, correcte en stipte uitvoering van de opdrachten toegewezen door zijn/haar verantwoordelijke. Hij/zij helpt mee bij de uitvoering van taken zoals het verspreiden van promotiedrukwerk voor evenementen (cfr. flyers, affiches) en toeristische brochures, de op- en afbouw van evenementen,  alsook het uitvoeren van specifieke al dan niet horecagerelateerde taken tijdens evenementen.

Baliebediende toerisme: Als medewerk(st)er van de toeristische sector een bijdrage leveren bij het dynamisch beheer van het toeristisch beleid door het verrichten van uitvoerende en organisatorische werkzaamheden op een klantvriendelijke wijze.

Diplomavoorwaarden

Geen

Andere voorwaarden

Evenementen: Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar. Geschikt bevonden worden na een sollicitatiegesprek.

Toerisme: Minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar. Geschikt bevonden worden na een sollicitatiegesprek

Documenten

  • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
  • Uittreksel strafregister model 1 
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 16 februari 2020

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke