Zelf een evenement organiseren

Zelf een evenement organiseren?

Wil je een buurtfeest, fuif, een rommelmarkt, een wielerwedstrijd of een ander evenement organiseren? Dan heb je de toelating nodig van je lokaal bestuur.

Samen met je toelating krijg je ook de nodige vergunningen voor bvb. geluidsafwijking, gebruik van het openbaar domein, parkeerverbod,…

Wat is een evenement

Een evenement is een activiteit die

  • (gedeeltelijk) plaatsvindt op het openbaar domein
  • of plaatsvindt op privéterrein en publiek toegankelijk is (zowel in openlucht als in besloten plaatsen) en waar meer dan 100 personen verwacht worden
  • of plaatsvindt in een zaal van de gemeente Middelkerke of OCMW waarvoor de zaalbeheerder je vraagt om een aanvraag te doen
  • of wanneer je bijeenkomst een specifieke vergunning vereist (geluidsafwijking, tijdelijke publiciteitsborden…)

Voor bovenstaande activiteiten heb je dus steeds een vergunning van de gemeente nodig.

Voor een fuif dien je bovendien altijd een melding te doen ook al verwacht je minder dan 100 aanwezigen.

Je aanvraag kan je vanaf nu online doen, via het evenementenloket

Hoe werkt het evenementenloket?

Om de aanvragen snel en eenvoudig te kunnen verwerken, vul je het evenementenformulier digitaal in. Je dossier komt zo onmiddellijk bij de juiste dienst terecht, je kan het zelf online opvolgen.

Vul het evenementenformulier in

Wil je meer informatie over het evenementenloket, klik dan hier.

Wanneer aanvragen?

Doe je aanvraag tijdig. De basisregel is minstens 8 weken vooraf.

Voor wielerwedstrijden is dit zelfs 12 weken op voorhand.

En fuif, een manifestatie of een aanvraag voor straatanimatie kan je tot 2 weken op voorhand aanvragen.

Voor tijdelijke bewegwijzering dien je 3 weken te rekenen.

Als je in het online formulier je type evenement kiest dan zal je automatisch ook de termijnen moeten respecteren. Dus een aanvraag dient binnen de termijnen ingediend te worden.

Principiële aanvraag

Wil je al vroeger aan de voorbereiding van je evenement beginnen dan kan je een principiële goedkeuring vragen. Zo ben je al vroeg zeker van jouw plaatsje op de kalender!

Voor de evenementen van maart tot en met september doe je je aanvraag vóór 1 januari. Eind januari beslist het college van burgemeester en schepenen principieel of jouw evenement kan plaatsvinden.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke