Zorgkundige / verzorgende (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Als zorgkundige/verzorgende sta je mee in voor een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners van het woonzorgcentrum, door het aanbieden van de noodzakelijke lichamelijke en niet-lichamelijke zorg. 

Als zorgkundige/verzorgende voor het dagverzorgingscentrum sta je mee in voor een aangenaam verblijf van de bezoekers van het dagverzorgingscentrum, door het aanbieden van de noodzakelijke lichamelijke en niet-lichamelijke zorg, zinvolle activiteiten en aangename dagbesteding.

Voorwaarden?

Verzorgende:
  • Stage-ervaring hebben in het toedienen van hygiënische zorgen en ADL ondersteunende activiteiten
  • Minstens 18 jaar zijn op de dag van indiensttreding of worden in het jaar van indiensttreding (Kandidaten die op het ogenblik van de indiensttreding 17 jaar zijn kunnen hun kandidatuur indienen onder voorbehoud van de wijziging van de leeftijdsvoorwaarden in de lokale rechtspositieregeling)
Zorgkundige:
  • Houder zijn van een attest geslaagd in 1 jaar verpleegkunde of gediplomeerd verpleegkundige of registratie als zorgkundige
  • Minstens 18 jaar zijn op de dag van indiensttreding of worden in het jaar van indiensttreding (Kandidaten die op het ogenblik van de indiensttreding 17 jaar zijn kunnen hun kandidatuur indienen onder voorbehoud van de wijziging van de leeftijdsvoorwaarden in de lokale rechtspositieregeling)

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in woonzorgcentrum De Ril.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
  • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën