Architectuur 2011

Eéngezinswoning

In de categorie eengezinswoningen werd het project van architect Dirk Reynaert en bouwheren Damien Courtens en Cathérine Kulinckx met eenparigheid van stemmen verkozen. Het betreft een alleenstaande woning in de Zuidstraat in de deelgemeente Lombardsijde.
 

De jury prijst het zuinige ruimtegebruik, de architect slaagt er in om de verschillende functies op een beperkte ruimte onder te brengen zonder dat hierbij aan kwaliteit wordt ingeboet. Let hierbij o.m. op de ruime hobbyruimte. Alhoewel de woning naar de tuin toe gericht is wordt de straatzijde niet als gesloten ervaren. De naadloze overgang tussen de materialen van de oprit en de materialen van de gevel en het open karakter van de tuin langs de beide zijden van de woning dragen bij tot het gevoel van openheid naar de straat toe.

De grote raampartijen langs de achterzijde van de woning versterken de relatie tussen de binnenruimte en de buitenruimte. De tuin vormt hierbij het verlengstuk van de binnenruimte. De jury heeft lof voor de creatieve wijze waarop het vrijstaande poolhouse aansluiting vindt bij de woning ondanks de beperkingen van de stedenbouwkundige voorschriften (hoofdgebouw en bijgebouw zijn los van elkaar op te richten). De woning eigent zich, met z’n gewaagde maar sobere vormgeving, een unieke plek toe in het straatbeeld.

Meergezinswoning

In de categorie meergezinswoningen werd het project van architect Luc Vandewynckel en bouwheer Nancy Braem met eenparigheid van stemmen verkozen. De meergezinswoning bevindt zich langs de Vaartdijk-Noord in de deelgemeente Leffinge.
 
Het gebouw is een voorbeeld van hoe meergezinswoningen kunnen ingepast worden in een landelijke dorpskern. Mede dankzij de verticale opdeling van de gevels wordt de schaalgrootte van de dorpskern gerespecteerd. Door te werken met wisselende vormen en te spelen met verschillende materialen wordt het aanzicht van verschillende aanpalende rijwoningen gecreëerd. Ook langs de achterzijde van het gebouw wordt deze compartimentering doorgevoerd. Zo wordt de meergezinswoning ook vanuit de achterliggende woonwijk als meerdere rijwoningen ervaren.
 
De achterliggende open ruimte met garages en tuin werd met de nodige aandacht ingericht en biedt een meerwaarde voor de binnenruimtes.
Een aandachtspunt vormt de relatie met het openbaar domein aan de voorzijde. Op het terrein is de scheiding privaat – openbaar niet eenduidig terug te vinden.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke