juridische informatie

Aansprakelijkheid

De gemeente Middelkerke levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten sluipen in de informatie. Indien je onjuistheden zou vaststellen, kan je de betrokken overheidsdienst contacteren of de beheerder van deze site, via communicatie@middelkerke.be.

De gemeente Middelkerke levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente Middelkerke niet garanderen dat deze site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Middelkerke controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

Het gemeentebestuur van Middelkerke aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Middelkerke verwijst.

Copyright

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik, worden aangewend. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijk goedkeuring onderworpen.

De gemeente Middelkerke behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen op de site worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Cookies

Onze website www.middelkerke.be en bijbehorende subdomeinen visit.middelkerke.be,  tickets.middelkerke.be, inschrijvingen.middelkerke.be en www.cultuurstek.be.

Deze cookie policy moet samen gelezen worden met onze privacy policy.

Wat zijn cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je internetbrowser bij het bezoek aan de website op de harde schijf van je computer of in het geheugen van je mobiel apparaat worden opgeslagen. Ze bevatten informatie, zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van een bezoeker. Zo moet de bezoeker dit niet opnieuw instellen bij een volgend bezoek aan de website en worden de gebruikerservaringen efficiënter gemaakt. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een webapplicatie correct werkt.

Cookies kunnen door het gemeentebestuur en het Welzijnshuis zelf worden geplaatst (“first party cookies”) ofwel door derden (“third party cookies”). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website en subdomeinen aan derden verzonden.

Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot je de internetbrowser afsluit (“sessie cookies”) en soms permanent, tot je ze zelf verwijdert (“permanente cookies”).

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies in de eerste plaats om jouw gebruikservaring te verbeteren en onze onlinediensten beter te laten functioneren. Cookies maken de interactie tussen jou en de website of (mobiele) applicatie die je bezoekt, over het algemeen, makkelijker en sneller. Ze helpen je bijvoorbeeld te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of (mobiele) applicatie.

We gebruiken cookies ook om je surfgedrag in kaart te brengen. Hoe ben je op onze website terechtgekomen? Hoelang heb je onze (mobiele) applicatie gebruikt? Dankzij statistische resultaten kunnen wij onze websites en (mobiele) applicaties waar nodig verbeteren, en inspelen op de voorkeuren en noden van jou en al onze andere gebruikers.

Je toestemming

Volgens de wet op elektronische communicatie (artikel 129) mogen we cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website (functionele cookies). Voor alle andere cookies hebben we je toestemming nodig.

Door op ‘akkoord’ in de cookiemelding te klikken, geef je jouw toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies op onze website www.middelkerke.be en subdomeinen.

Welke cookies gebruiken we?

Het gemeentebestuur Middelkerke en het Welzijnshuis vinden het van groot belang dat je weet welke cookies worden ingezet. We willen namelijk zowel je privacy als de functionaliteit van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Op de website en subdomeinen worden volgende cookies gebruikt.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website en subdomeinen naar behoren functioneren (bijvoorbeeld cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren) en je onze website en subdomeinen dus op een nuttige manier kan gebruiken.

Cookies: .has_js, ASP.NET_sessionId en PHPsessID.

Statistische cookies

Statistische (analytische) cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop je onze website en de bijbehorende subdomeinen gebruikt, zodat we onze website en subdomeinen steeds beter kunnen vormgeven door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. Hiervoor maken we gebruik van cookies voor website analyse zoals Google Analytics.

Google Analytics

Om het aantal bezoekers, de tijd die ze doorbrengen op een webpagina, foutmeldingen en de wijze waarop ze op onze site terechtkomen bij te houden, maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse service aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren.

Cookies: _ga, _gat, _gid en collect.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Martketing cookies en andere cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegespitst op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Cookies: _atuvc, _atuvs, _widgetsettings, _at.cww, at-lojson-cache-#, at-rand, di2, loc, local_storage_support_test, ouid, uid, uvc, vc, xtc.

Knoppen sociale media

Op onze website en subdomeinen zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin en YouTube. Deze knoppen werken door stukjes code op de website die van de sociale mediawebsites afkomstig zijn.

Door het gebruik van deze code worden cookies van op Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest en Linkedin geplaatst. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via de cookies door de sociale media websites, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn en You Tube.

Hoe cookie-instellingen aanpassen of cookies verwijderen?

Je kunt je browserinstellingen aanpassen om onze cookies of cookies die door derden zijn ingesteld te verwijderen. Je kunt ook je browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat websites cookies of cookies van derden instellen.

Als je niet wilt dat het gemeentebestuur en het Welzijnshuis specifieke cookies plaatsen, kan het zijn dat sommige functies niet beschikbaar zijn of dat bepaalde delen van de website en subdomeinen niet worden geladen. Ontdek hoe je de instellingen voor verschillende browsers kunt aanpassen:

https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen

Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

Je kan, zoals hierboven is uiteengezet, de cookies steeds uitschakelen via je browserinstellingen.

Cookies met persoonsgegevens

Indien de betreffende cookie (een) persoonsgegeven(s) bevat, zoals je IP-adres, dan kun je jouw rechten uitoefenen. Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens of je hebt inbreuken vastgesteld, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be.

Hoe kun je je rechten uitoefenen?

Je rechten uitoefenen doe je eenvoudig door je vraag te mailen naar  dpo@middelkerke.be.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord, uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek, het bewijs van je identiteit en een kopie van de cookie in kwestie hebben ontvangen. We vragen wel een bewijs van je identiteit, zodat we zeker zijn dat we jouw persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over je privacy? Neem dan contact op met de Data Protection Officer van het gemeentebestuur en het Welzijnshuis:

  • per mail  via DPO@middelkerke.be;
  • per brief via Data Protection Officer, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke.

Wijziging cookie policy

Als deze cookie policy of de geplaatste cookies wijzigen, passen wij het beleid en de lijst van geplaatste cookies aan. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.