Architectuurprijs 2014

Eéngezinswoning 

In de categorie ééngezinswoningen werd het project The Black House van architect Rien Rossey (DAGKANT architecten) en bouwheer Hannes Stemgée met éénparigheid van stemmen verkozen. Het betreft een halfopen woning langs de Leffingestraat in de deelgemeente Leffinge. 

De woning vormt het sluitstuk  van de rijbebouwing in dit straatdeel.  De jury is van mening dat de woning een mooi voorbeeld is van hoe men op een creatieve wijze een optimaal ruimtegebruik kan nastreven zonder aan comfort te moeten inboeten.  Het project trekt met respect voor de schaalgrootte van de omgeving en op een ingetogen wijze de aandacht van de passant naar zich toe en fungeert zo als oriëntatiepunt bij het binnenkomen van de dorpskern van Leffinge. 

Bij de bouw en het gebruik van de woning wordt de impact op het milieu tot een minimum teruggebracht. 
Er werd gekozen voor materialen met een beperkte milieuimpact en een gunstige Levens Cyclus Analyse/Nibe-classificatie. 
Dit houdt in dat er bij de materiaalkeuze rekening wordt gehouden met onder meer CO²-uitstoot/transport/uitputting van grondstoffen/afbraak enz. om de totaalimpact  op het milieu te minimaliseren. 
De woning werd zodanig opgebouwd dat ze bij afbraak stuk voor stuk kan gedemonteerd en gerecycleerd worden.

Door het toepassen van een doorgedreven isolatie en het gebruik van een warmtepomp,  fotovoltaïsche zonnecellen  en een zonnecollector voor warm water is de woning energieneutraal.  Alle verbruikte energie wordt door de woning zelf opgewekt.

Desondanks het streven naar een nulenergiewoning slaagt de architect er toch in om door middel van goed gepositioneerde raamopeningen en een hoge leef- en keukenruimte de woning voldoende licht en ruim te houden.

Het project toont toekomstige bouwers dat energiezuinig en duurzaam/milieuvriendelijk bouwen ook betaalbaar kan zijn en dit met behoud van comfort.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke