Aanvraag subsidie bij (landbouw)rampen

Vanaf 2020 gebeurt de afhandeling van schade bij (landbouw)rampen conform de polisvoorwaarden tussen de landbouwer en de verzekeraar. Er is daarbij geen tussenkomst van de overheid. Je kan subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

Aanvragen van subsidie

  • Via de verzamelaanvraag
  • Percelen met openluchtteelten die je hebt/zal laten verzekeren
  • Lijst met erkende brede weersverzekeringen voor 2020

De subsidie moet aangevraagd zijn uiterlijk op donderdag 30 april.

Invloed brede weersverzekering op tussenkomst rampenfonds

Om vanaf 2020 nog in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen uit het rampenfonds bij schade aan niet-verzekerde teelten, zal minstens 25% van jouw bedrijfsareaal verzekerd moeten zijn via een erkende brede weersverzekering. Vanaf 2025 zullen er geen vergoedingen meer zijn uit het rampenfonds.

Meer info

Website Vlaamse overheid
Inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
050 24 76 20