Veelgestelde vragen (FAQ) over COVID-19 Coronavirus

Wat is de huidige stand van zaken ?

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken.

Wat is de huidige stand van zaken ?

Er zijn drie fases om de verspreiding van het virus tegen te houden. De FOD Volksgezondheid houdt hier nauwgezet toezicht op. Momenteel zijn we in fase 2.

Fase 1 de FOD Volksgezondheid probeert het virus uit het land te houden. Hiervoor werken ze samen met alle huisartsen en ziekenhuizen. Zij staan klaar om iemand met symptomen te identificeren en te behandelen. Er bestaan strenge procedures die bij de minste twijfel worden toegepast. Wil je meer weten over de huidige maatregelen, dan kan je hier terecht.
 
Fase 2 de FOD Volksgezondheid probeert de verspreiding van het virus te stoppen. Als er iemand positief test voor het nieuwe coronavirus, proberen ze meerdere besmettingen te voorkomen. Ook voor deze fase bestaan strikte procedures. Een arts infectieziektebestrijding gaat na met wie de besmette persoon in contact kwam (bv. vrienden of familie), om ook hen te testen en eventuele maatregelen te nemen.

Fase 3 bij een groot aantal besmette personen, concentreert de FOD Volksgezondheid zich voornamelijk op de behandeling van patiënten. Hiervoor werken ze nauw samen met de ziekenhuizen. Ze bekijken waar er extra capaciteit nodig is, hoe ze patiënten het best kunnen verdelen over verschillende ziekenhuizen en welke opnames uitgesteld kunnen worden.

Ik ben in een land/omgeving geweest waar het Coronavirus werd vastgesteld

Zo lang je je niet ziek voelt, geen probleem.

Voel je je toch niet goed, telefoneer naar de huisarts en vermeld je reisgeschiedenis en symptonen.

Ga NIET naar de spoeddienst of een wachtzaal om besmetting te voorkomen.

Nog meer vragen?

Ik kom in contact met mensen die in regio's geweest zijn waar het virus is vastgesteld

Op zich is dit geen probleem. Probeer een goede persoonlijke en handhygiëne toe te passen.

  • was regelmatig je handen
  • gebruik alcoholgel

Wordt een van die mensen ziek, telefoneer naar de huisarts en vermeld de reisgeschiedenis en de symptonen.

Nog meer vragen?

Kan ik ziek worden door een pakketje uit China?

Het virus heeft mensen en dieren nodig om te overleven. Op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen kan het virus niet overleven.

Nee, dus...

Nog meer vragen?

Hoe wordt het virus verspreid?

Het Coronavirus is verwant aan het normale griepvirus en besmetting verloopt via de luchtwegen. Een goede hand-, neus- en mondhygiëne is dus belangrijk.

Hoesten, niezen, praten of door een direct contact met vooral de handen, kan het virus overgedragen worden.

Symptomen van het virus

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

Voorzorgsmaatregelen

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik papieren zakdoekje en werp het na gebruik weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Geen zakdoekje? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
  • Blijf thuis als je ziek bent

Meer officiële informatie

Bekijk de officiële informatie