Casinoproject - hou me op de hoogte

Hoe worden je gegevens gebruikt?

Het gemeentebestuur behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en de Belgische privacywet. Je gegevens worden onder geen beding bekend gemaakt aan derden. Bij het indienen van je contactgegevens, ga je akkoord met het verwerken van je gegevens volgens onze privacy policy. Je verzamelde gegevens worden enkel bijgehouden en gebruikt voor informatieverspreiding en communicatie omtrent de werkzaamheden in het kader van de nieuwe zeedijk via de kanalen die jij aangekruist hebt. Na het beëindigen van de werken worden de aangelegde gegevensbestanden verwijderd.

Welke kanalen worden voorgeschoteld?

Digitale nieuwsbrief

Naargelang de noodwendigheid worden afzonderlijke nieuwsbrieven opgesteld met up-to-date informatie over de werken. Van zodra de werken afgerond zijn, worden je gegevens verwijderd uit het betreffende adressenbestand, tenzij je uitdrukkelijke toestemming verleent om je gegevens in onze adressenbestand te laten.

e-mail

Naargelang de noodwendigheid worden afzonderlijke e-mailberichten opgesteld met up-to-date informatie over de werken. Van zodra de werken afgerond zijn, worden je gegevens verwijderd uit het betreffende adressenbestand.

Sociale media

Naargelang de noodwendigheid worden afzonderlijke contactgroepen via sociale mediakanalen opgericht met up-to-date informatie over de werken. Van zodra de werken afgerond zijn, worden je gegevens verwijderd uit het betreffende adressenbestand. Daarom word je gsm-nummer gevraagd.

Blijf op de hoogte

Adres gebruiken we enkel indien er iets per post gecommuniceerd dient te worden.
Indien je via nieuwsbrief / e-mail op de hoogte wil gehouden worden.
Informatiekanalen