Gas- en elektriciteit (sociaal tarief)

Omschrijving

Je krijgt (meestal automatisch) een voordeeltarief voor gas en elektriciteit 

Voorwaarden

je woont in Middelkerke en behoort tot een van volgende categorieën:

  • persoon die een OCMW-uitkering ontvangen (leefloon, equivalent leefloon, voorschot op sociale uitkering categorie 1 of 2)
  • persoon die een uitkering ontvangt van de algemene directie personen met een handicap. (inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, THAB, tegemoetkoming voor hulp aan deren, bijkomende kinderbijslag voor kinderen met ongeschiktheid van minstens 66 %)
  • persoon die een uitkering ontvangt van de rijksdienst voor pensioenen (IGO, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, tegemoetkoming hulp aan derden)
  • sociale huurder in een appartementsgebouw: sociaal tarief enkel geldig voor aardgas (eigenaar of beheerder moet sociaal tarief aanvragen - niet automatisch)

automatische toekenning voor eerste 3 categorieën (behalve indien de persoonsgegevens niet overeenstemmen met de gegevens van het rijksregister of je verzet aantekent tegen gebruik van persoonlijke gegevens)  

Aanvragen

Waar?

Informatie bij de sociale dienst van het OCMW - enkel nodig indien de toekenning niet automatisch gebeurde

Hoe?

Automatisch

Bedrag?

Je ontvangt een korting op de energiefactuur. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke