Gas- en elektriciteits (fonds)

Omschrijving

Je kan een tussenkomst verkrijgen indien je je in een toestand van schuldenlast bevindt én onbetaalde gas - of elektriciteitsrekeningen heeft.

Voorwaarden

  • je woont in Middelkerke en voldoet aan volgende voorwaarden:
  • je bent in Middelkerke ingeschreven in het bevolkings of vreemdelingenregister en verblijft effectief in de gemeente.
  • je bent in begeleiding bij het OCMW:
  • je hebt een leefloon of een inkomen dat niet hoger is dan het leefloon + 10 %
  • of je bent in budgetbegeleiding, budgetbeheer en / of collectieve schuldenregeling en beschikt over onvoldoende leefgeld.
  • je kampt met schuldenlast en moeilijkheden om gas - / elektriciteitsfacturen te betalen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Middelkerke - Sociale dienst

Hoe?

Je dient jouw aanvraag in bij de sociale dienst van het OCMW Middelkerke. De aanvraag wordt beoordeeld door het bijzonder comité van de sociale dienst. Deze komt twee maal per maand samen.

Bedrag?

Je ontvangt maximum 3 maal per jaar een tussenkomst in de voorschotfactuur, afrekening of het opladen van de budgetmeter (los van de tussenkomsten in kader van minimale aardgaslevering). 
De tussenkomst gebeurt steeds via betaling van de factuur/ rechtstreekse storting op de budgetmeter.

Meebrengen

  • Je brengt een overzicht mee van uw inkomsten en uitgaven indien u geen cliënt bent bij het OCMW.
  • factuur van de energiekosten / refertenummer van de budgetmeter