Huisvesting (tussenkomst)

Omschrijving

Je kan ondersteuning krijgen bij verschillende aspecten in kader van huisvesting:

 • een schriftelijke huurwaarborg
 • een tenlastename van een eerste maand huur
 • tussenkomst in de verhuiskosten en / of een tussenkomst voor meubelen uit de kringloopwinkel.

Voorwaarden

 • Je bent of wordt ingeschreven in Middelkerke voor uw hoofdverblijfplaats en verblijft ook effectief in de gemeente:
 • en hebt recht op verhoogde tegemoetkoming i.k.v. de ziekteverzekering
 • ofwel volgt een traject budgetbegeleiding, budgetbeheer en / of collectieve schuldbemiddeling.
 • Je bevindt je in een acuut huisvestingsprobleem
 • de nieuwe woonst dient ofwel:
 1. een daling van de huurprijs in te houden
 2. een woning te zijn die gehuurd wordt via het sociaal verhuurkantoor of een sociale huisvestingsmaatschappij.
 3. kwalitatief beter aangepast te zijn aan het gezin en financieel haalbaar zijn.
 • de nieuwe woonst voldoet aan de kwaliteitsnormen van het conformiteitsattest.
 • de huurprijs is beperkt tot € 530 , verhoogd met € 50 per persoon ten laste.
 • de tussenkomst in de verhuiskosten geschiedt aan de tarieven van de karweidienst van het OCMW Middelkerke
 • Alle tussenkomsten via dit reglement worden teruggevorderd.

Aanvragen

Waar?

OCMW Middelkerke  - sociale dienst

Hoe?

De aanvraag moet ingediend worden bij de sociale dienst van het OCMW Middelkerke. De beslissingen betreffende dit reglement behoren tot de bevoegdheid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit comité komt twee maal per maand samen.

Bedrag?

Je ontvangt tussenkomst in de kosten zoals hoger beschreven. Het ontvangen bedrag wordt teruggevorderd. 

Meebrengen

 • een niet ondertekend huurcontract
 • het akkoord van de eigenaar / verhuurder inzake schriftelijke huurwaarborg
 • conformiteitsattest

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke