Individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV)

Vanaf 01/01/2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer).

Wie een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wil exploiteren op het grondgebied van Middelkerke moet over een gemeentelijke vergunning beschikken.

Vanaf 1/07/2020 moet ook iedere bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert over een bestuurderspas beschikken. Die bestuurderspas wordt afgeleverd door de gemeente.

Als kandidaat-exploitant kan je de vergunning aanvragen bij het secretariaat.
Als kandidaat-bestuurder kan je de vergunning aanvragen bij het secretariaat.