Kadervorming jeugd (terugbetaling)

Omschrijving

Je krijgt een gedeeltelijke terugbetaling van het inschrijfgeld van de kadervormingscursus als animator in het jeugdwerk

Voorwaarden

Je bent gedomicilieerd in Middelkerke en voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:

  • Je bent tussen de 15 en 25 jaar
  • Je volgde een erkende basiscursus
  • of je volgde verdere vorming als animator in het jeugdwerk bij een landelijk erkende jeugdorganisatie
  • je dient een aanvraag in tot terugbetaling

Aanvragen

na het volgen van de cursus

Waar?

gemeentelijke jeugddienst

Hoe?

je bezorgt het attest van de vormingsorganisatie aan de jeugddienst.

Bedrag?

  • Je ontvangt een tussenkomst van 75 % van het inschrijvingsgeld voor de basiscursus.
  • Je ontvangt een tussenkomst van 50 % van het inschrijvingsgeld bij verdere vorming.

Meebrengen

  • attest vormingsorganisatie (volledig ingevuld)