Opvoedingsondersteuning

In de actualiteit word je met allerlei tips en theorieën rond opvoeding om de oren geslagen. De dienst opvoedingsondersteuning was tot voor kort op lokaal gebied werkzaam rond deze thema’s. Nu wordt deze dienstverlening stopgezet.

Gelukkig zijn er nog tal van andere instanties dicht in de buurt. Deze staan gebundeld in de gezinsgids.

Kind- en Gezinlijn

078 15 01 00

www.kindengezin.be

Opvoedings- en ontmoetingshuis

059 25 53 04  

www.ontmoetingshuisoostende.be

Opvoedingslijn                  

078 15 00 10  

www.opvoedingslijn.be

CKG Kapoentje                  

059 25 53 00  

www.ckgkapoentje.be

CAW Noord West-Vlaanderen

059 59 21 21

www.cawnoordwestvlaanderen.be

Huis van het Kind              

059 59 20 06

www.facebook.com/inloopteamdeviertorre